11 argument

Varför ska du skaffa en elcykel?

Det finns många goda skäl att ha och använda en elcykel. Här är ett urval av kommentarer från elcyklister blandat med nyttan elcykling gör för klimat, trängsel och buller.

 • Trängsel i trafiken: Med elcykel slipper du sitta fast i bilköer under långa perioder.
 • Punktlighet: Pålitligheten är stor, du vet nästan på minuten när du kommer fram.
 • Miljö: Med en elcykel så bidrar man kraftigt till en reducerad trängsel i infartstrafiken och kraftig reduktion av utsläpp. Elcykling släpper endast ut 0,6 gram CO2/km och miljöbilar upp till ”hela” 95 gram CO2/km.
 • Tyst och utsläppsfritt: Just med tanke på att elcyklar går just på el så är dom väldigt tysta och närmiljön blir dessutom utsläppsfri.
 • Tidsbesparande: Jämför man pendling med bil och elcykeln så går det faktiskt oftast snabbare med att använda en elcykel pga t.ex. att man slipper bilköer.
 • Enkelt: Dusch behövs inte efter elcykling, du reglerar själv hur mycket hjälp du vill ha av elmotorn.
 • Motion: Elcykling kan ge dig motion, om du så vill. Studier visar 6 års extra livslängd vid 2 – 3 timmar lågintensiv träning i veckan.
 • Året runt: Med elcykel är åretruntpendling inga problem.
 • Ersätter helt annan pendling: Med elcykel minskar risken att man skulle tappa lusten för att cykla på grund av väder och trötthet.
 • Lång räckvidd: Elcyklar klarar pendlingsavstånd, enkel väg, på 20 km, något som kanske inte många är redo att spendera på en vanlig cykel, vilket man kan förstå.
 • För alla: Elcykling fungerar för alla, oavsett motionsvana, fysik och ålder.