FRI SERVICE

Vi lämnar FRI SERVICE på köpa av ny elcykel. Den fria servicen måste utnyttjas inom 12 månader från datumet på ert inköpskvitto. Se därför till att spara ditt kvitto och ta med detta vid inlämningen av din elcykel till serviceverkstaden.

Vi arbetar aktivt med att erbjuda service i alla större städer i Sverige. Se vart ditt närmaste Serviceställe finns.

Vid servicetillfället kan cykelmekanikern rekommendera dig att byta ut tex. slitdelar på din cykel, dessa ryms inte i vår garanti och bekostas av dig. Men servicen bjuder vi på.

OBS!
Du måste du alltid kontakta Ebiker’s kundtjänst på [email protected] innan du lämnar in din cykel. Om du på eget initiativ lämnar in din cykel på något av våra serviceställen står du själv för ev. kostnader. Den fria servicen gäller endast i Sverige.

Den fria servicen innebär en Basservice som innehåller följande:

  • Kontroll och justering av bromsar
  • Kontroll och justering av växlar
  • Kontroll av skicket på däcken
  • Kontroll av funktionalitet på belysning
  • Smörjning av cykelkedja
  • Kontroll och justering av ekrar
  • Kontroll av kablage
  • Kontroll av motor och kontrollbox
  • Allmän genomgång, åtdragning av lösa skruvar och muttrar