Hälsosammare

Genom att cykla får du motion och frisk luft. Låter du bilen stå sparar du dessutom pengar och bidrar till miljön. Elcykeln är som en vanlig cykel skillnaden märker du i uppförsbacke eller motvind. Olika studier påvisar att en halvtimmes måttlig motion motverkar många allvarliga sjukdomar och förlänger livet med tre till fem år. En timmes inte allt för ansträngande motion kan förlänga livet med upp till åtta år.

Med en eldriven cykel kan man ha samma hastighet i uppförsbacke eller motvind så att man kommer fram som planerat. Elcykel passar utmärkt för personer med svaga knän eller höfter. Stödet från elmotorn regleras enkelt i ett antal olika nivåer. För extra motion är det bara att stänga av motorn.

Bättre luft

Luftföreningar bidrar till miljöproblem såsom klimatförändringar, övergödning, försurningar och uttunning av ozonskiktet. Även om luften i din del av världen blivit bättre finns tyvärr miljöer, främst i stadskärnor där uteluften inte är hälsosam. Genom att använda elcykel istället för bil får vi en renare miljö. Ett färre antal bilar på vägarna betyder mindre avgaser och därmed bättre luft.

Mindre svett

Motion och svett går hand i hand och det är bra. Men ibland vill man inte vara svettig när man kommer fram. Starta arbetsdagen med en cykeltur till kontoret utan att behöva duscha och byta kläder när du kommit fram. Och på tillbakavägen slå av motorn och låt svetten rinna.

Med en eldriven cykel kan man ha samma hastighet i uppförsbacke eller motvind så att man kommer fram som planerat.