Reklamation & returer

Reklamationer
Privatpersoner har enligt konsumentköplagen tre (3) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Köparen skall vid reklamation efter garantitidens utgång påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället.

Garantier
Ebiker.se (Jolt Bikes AB) ger 18 månaders garanti i enlighet med Konsumentköplagen på alla varor. Spara alltid faktura eller garantibevis för att garantin skall gälla. Vid eventuell reklamation, kontakta Ebiker.se via e-post: [email protected].

Vid reklamation ska produkten återsändas i sitt original, eller därmed jämförbart, emballage.