ELCYKELPREMIEN FÖR 2018 ÄR SLUT

ELCYKELPREMIEN FÖR 2018 ÄR SLUT

Pengarna för bidrag till elfordon är nu slut

Har du köpt ett bidragsberättigat elfordon så kan du fortfarande lämna in din ansökan. Naturvårdsverket kan dock varken behandla den eller betala ut några pengar innan Naturvårdsverket fått ny budget för 2019.

Om det i 2019 års budget inte anslås pengar till bidrag för elfordon, kommer du att få ett avslagsbeslut om detta.

Elcykelpremie – vad innebär det?

Regeringen släppte den 20 september sin budgetproposition med en elfordonspremie för elcyklar, elmopeder och elmotorcyklar på 350 miljoner kr. Syftet är att få dig att byta ut bilen för att istället cykelpendla och ta en del av dina resor på elcykel. Premien innebär att du som som handlar en elcykel får en bonus på 25% av inköpspriset, upp till max 10 000 kr. Regeringen avsätter 350 miljoner kronor per år under perioden 2018–2020 för premien. Läs mer

Vad innebär elfordonspremien egentligen?

Likt supermiljöbilspremien kommer du att få ett bidrag av staten om du väljer att köpa en elcykel. Det innebär att om du handlar en elcykel för 20 000 kr får du 5 000 kr tillbaka. Max utbetalning är dock 10 000 kr och det går endast att få bidraget en gång. Premien betalas ut av Naturvårdsverket.

Vem kan få bidraget från elfordons premien?

Som det ser ut just nu är det endast privatpersoner som kan få bidraget. Du måste ha fyllt 18 år och köpt en elcykel, elmoped eller elmotorcykel. Hobby- eller leksaksfordon ska inte vara berättigade för premien då syftet är att man ska använda elcykel istället för bilen.

När börjar elfordonspremien gälla?

Premien gäller retroaktivt från den 20 september. Du som har köpt en elcykel, elmoped eller elmotorcykel från och med detta datum måste spara ditt kvitto om du vill ansöka om bidraget. På kvittot måste det fordon som du tänker söka en premie för kunna identifieras, till exempel med ett ramnummer, registreringsnummer eller annat ID-nummer.

Hur ansöker jag om bidraget?

Du ansöker om bidraget på Naturvårdsverkets hemsida, http://naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/bidrag-elcykel/Ansokan/. I ansökan ska du skicka in en kopia av kvittot på ditt fordonsköp. Fordonets ramnummer ska framgå av kvittot, eller av annan handling från din återförsäljare, till exempel ett garantibevis. Söker du bidrag för en elcykel måste den vara CE-märkt eller överensstämma med standarden för elassisterade cyklar (SS-EN 15194).

Registrera ditt ramnummer

Alla elcyklar vi säljer uppfyller de krav Naturvårdsverket ställer för att godkänna en ansökan om premien/bidraget.
Registrera ditt ramnummer här. Vi skickar sedan tillbaka underlaget du använder i din ansökan till Naturvårdsverket.