Svar på alla dina frågor om elcyklar

Vad är en elcykel?

En elcykel är en cykel med en elektrisk hjälpmotor. Man trampar på normalt sätt, men motorn känner av hur mycket (snabbt eller hårt beroende på sensor) man trampar och hjälper till i proportion till detta.

Den exakta definitionen skiljer sig åt från land till land, men i Sverige definierar Transportstyrelsen en elcykel (“elassisterad cykel“) som:

  • Elmotorn kopplas in när trycket på tramporna ökar, till exempel för att göra det lättare att trampa i uppförsbackar och i stark motvind.
  • Motorn får endast förstärka kraften från tramporna och får inte ge något krafttillskott vid hastigheter över 25 km/tim
  • Motorns nettoeffekt får vara högst 250 watt.

Om en elcykel avviker från dessa krav kommer fordonet att anses vara motordrivet, närmare bestämt en moped.

 

För fler frågor och svar klicka här